Problemen met verkoper oplossen

Als  een probleem heeft met de verkoper kun je dat eerst in onderling overleg proberen op te lossen; mogelijk gaat het om een misverstand. Kom je er samen niet uit, of reageert de verkoper niet op je berichten, dan kun je stappen ondernemen.

Bij een strafrechtelijke zaak - je hebt wel betaald, maar geen artikel of dienst ontvangen -, kun je aangifte doen bij de Politie. Zij helpen je verder en achterhalen mogelijk de persoonsgegevens van de verkoper. Desgevraagd stelt Amuncios deze gegevens ter beschikking aan de Politie. Vanwege de privacywetgeving kunnen we deze informatie niet direct aan gebruikers verstrekken.

Bij een civielrechtelijk probleem - de verkoper komt zijn afspraken niet na, of het ontvangen artikel blijkt anders te zijn dan omschreven -, ligt de situatie lastiger. Dan moet je naar de rechter om het geschil te beslechten. Amuncios bemiddelt nooit in geschillen, maar mocht je zijn opgelicht dan vernemen wij dat graag via het contactformulier. Wij kunnen dan voorkomen dat meer gebruikers de dupe worden.