reacción recibida en idioma Inglés

Een Engelstalige reactie op je advertentie is meestal niet van een serieuze potentiële koper. De afzender doet een “ongelovig en verdacht” aanbod, wat te mooi om waar lijkt te zijn. Meestal zijn dit oplichters.

 

Is de afzender een oplichter?

Controleer het bericht op de volgende kenmerken:

 • De afzender schrijft gebrekkig Engels en/of woont in het buitenland
 • De afzender beweert een hoge overheidsfunctionaris, executeur-testamentair, stervende rijkaard of van een loterij te zijn.
 • De afzender vraagt hulp van de ontvanger bij een transactie, dit gaat om miljoenen euro’s of dollars.
 • De afzender belooft de ontvanger rijkelijk te belonen.
 • De afzender maakt gebruikt van moeilijk te achterhalen emailadressen zoals: yahoo.com, gmail.com, lycos.com, hotmail.com of laposte.com.
 • De afzender vraagt om betalingen via Western Union en MoneyGram. Bij Western Union kan anoniem geld opgenomen worden en verkopers die daar gebruik van maken,  zijn minder betrouwbaar.
 • De afzender vraagt om paspoort kopieën van het slachtoffer
 • De afzender vraagt om voorschotten, de kosten voor de douane, de ‘hoofdsom’ en extra onkosten.
 • De afzender belooft een cheque te versturen, die meteen geïnd kan worden. Deze is vals want banken hebben namelijk voor dergelijke internationale transacties 1 à 2 maanden nodig voor de afhandeling. Pas op:  je kan door de autoriteiten medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte opgelegd worden als je een valse cheque int.

 

Wat kan je doen?
Voldoet de email aan één van deze kenmerken? Ga dan niet in op het aanbod. Neem contact op met Amuncios via het contactformulier.  Vermeld daarbij het e-mailadres van de oplichter. Vergeet niet de correspondentie naar ons toe te sturen, zodat wij deze kunnen nalezen. Dit kan ons helpen in de strijd tegen deze oplichters.

Ben je slachtoffer van een dergelijke oplichter?

 • Neem contact op met Amuncios via het contactformulier, zodat wij het account z.s.m. kunnen blokkeren.
 • Daarnaast kan je dit melden aan de politie om te voorkomen dat meer mensen worden opgelicht.